Στατιστικό σφάλμα στην εκτίμηση της συνιστώμενης διατροφικής πρόσληψης της βιταμίνης D - photo

Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Ξένος

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc. Ph.D.cand

&

Ευγενία Αλεξάνδρου
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Πτυχιούχος  University of Nottingham

Ως συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (ΣΗΠ) ορίζεται η μέση ημερήσια πρόσληψη μιας θρεπτικής ουσίας που θεωρείται επαρκής για να καλύψει τις απαιτήσεις του 97,5% των υγιών ατόμων, συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και φύλου.

Η ΣΗΠ για τη βιταμίνη D είναι 600 IU ανά ημέρα για άνδρες και γυναίκες  ηλικίας 1 έως 70 ετών, ποσότητα που θεωρητικά οδηγεί  στην επίτευξη των επιπέδων της 25(OH)D στα 20 ng/ml,  στο 97,5% των υγιών ατόμων. Παραταύτα πλήθος μελετών υποδεικνύουν πως επίπεδα της  25(OH)D στα 20 ng/ml (50nmol/L) δεν θεωρούνται επαρκή…

Οι διατροφικές συστάσεις για την βιταμίνη D βασίστηκαν στα αποτελέσματα 10 μελετών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών σε περιοχές του βορά, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της ενδογενούς σύνθεσης της βιταμίνης D. Πολλές από αυτές τις μελέτες αξιολόγησαν περισσότερες από μία δόση συμπληρωμάτων φτάνοντας σε 32 μέσους όρους για τα επίπεδα της 25(OH)D, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1. Η απαιτούμενη δοσολογία για τις παραπάνω αποκρίσεις απεικονίζεται με την συνεχόμενη πράσινη γραμμή, ενώ  οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν τις πιθανές αποκλίσεις.

Σχήμα 1: Δοσολογία πρόσληψης βιταμίνης D

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το Ινστιτούτο Ιατρικής  συμπέρανε ότι  600 IU βιταμίνης D είναι ικανές για να επιτευχθούν συγκεντρώσεις  22,4 –25,2  ng/ml (56 - 63 nmol /L) της 25(OH)D. Η τελευταία τιμή στρογγυλοποιήθηκε στα 20 ng/ml για να είναι πιο σίγουρη η πρόβλεψη. Βάση αυτών των δεδομένων η πρόσληψη 600 IU βιταμίνης D ημερησίως, μπορεί να οδηγήσει τα επίπεδα της 25(OH)D του ορού στα 20 ng/ml (50 nmol /L) στο 97,5% των υγιών  ατόμων. Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό είναι λανθασμένο.

Η ορθή ερμηνεία του κατώτερου ορίου είναι ότι το 97,5% των μέσων όρων της μελέτης που απεικονίζονται στο διάγραμμα, προβλέπεται να έχουν τιμές που υπερβαίνουν αυτό το κατώτατο όριο, κάτι τελείως διαφορετικό από το συμπέρασμα του Ινστιτούτου Ιατρικής ότι το 97,5% των υγιών ατόμων θα έχουν τιμές που υπερβαίνουν αυτό το όριο.

Για να φανεί η διαφορά μεταξύ των δύο ερμηνειών εκτιμήθηκε το πόση βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 20 ng/ml (50 nmol /L) στο 97,5% των ατόμων. Για το σκοπό αυτό επανεξετάστηκαν οι μελέτες, εκ των οποίων οι οκτώ ανέφεραν τόσο το μέσο όρο όσο και την τυπική απόκλιση . Αυτές οι οκτώ μελέτες είχαν εξετάσει συνολικά 23 δόσεις συμπληρωμάτων. Για κάθε μία από αυτές τις 23 δόσεις υπολογίστηκε  το 2 ½ ο εκατοστημόριο αφαιρώντας 2 τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο (Σχήμα 2). Το κατώτερο όριο πρόβλεψης απεικονίζεται με τη κόκκινη γραμμή. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα οι 600 IU βιταμίνης D ημερησίως μπορούν να επιτεύξουν τιμές πάνω από 10,4 ng/ml αντί για πάνω από 20 ng/ml (50 nmol /L) 25(OH)D στο 97,5% των ατόμων.

Εκτιμάται επίσης ότι 8895 IU βιταμίνης D ημερησίως μπορεί να χρειάζονται για να επιτευχθούν τα επίπεδα των  20 ng/ml (50 nmol /L) ή περισσότερων.  Καθώς αυτή η δόση είναι πολύ μεγαλύτερη ​​από τις δόσεις που έχουν χορηγηθεί στις μελέτες απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία της εκτίμησης. Ως ανώτατο όριο δοσολογίας θεωρούνται τα 4000IU ανά ημέρα.

Σχήμα 2: Δοσολογία πρόσληψης βιταμίνης D

Οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία είναι σοβαρές. Με τις σημερινές συστάσεις των 600IU ανά ημέρα δεν πληρούνται οι στόχοι για την υγεία των οστών και τη πρόληψη βασικών ασθενειών. Αυτό έγινε φανερό σε δύο μελέτες που διεξήχθησαν στον Καναδά όπου λόγω του γεωγραφικού πλάτους η ενδογενής σύνθεση της βιταμίνης D είναι περιορισμένη και όπου η διατροφή αποδίδει κατ' εκτίμηση 232 IU βιταμίνης D ημερησίως.

Η μια μελέτη εκτιμά ότι παρά τα συμπληρώματα βιταμίνης D με 400 IU ή και περισσότερες, με την επιπρόσθετη διαιτητική πρόσληψη που αποδίδει 232 IU ή περισσότερες, το 10% των συμμετεχόντων είχαν μικρότερες τιμές από  20 ng/ml (50 nmol /L). Η δεύτερη μελέτη ανέφερε ότι τα επίπεδα της 25(OH) D του ορού ήταν λιγότερα από 20 ng/ml (50 nmol /L) για το 15% των συμμετεχόντων που έπαιρναν συμπληρώματα βιταμίνης D. Αν η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ήταν επαρκής τότε τα ποσοστά αυτά δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν το 2,5%.

Συνιστάται  λοιπόν να επανεξεταστεί ή ημερήσια πρόσληψη της βιταμίνης D έτσι ώστε να παρθούν σωστές κλινικές αποφάσεις για τη επίτευξη της καλής δημόσιας υγείας.