Η επιρροή των συμπληρωμάτων βιταμίνης D στους δείκτες φλεγμονής σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση-Από την διαιτολόγο-διατροφολόγο Ευγενία Αλεξάνδρου - photo

Επιμέλεια
Ευγενία Αλεξάνδρου
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Πτυχιούχος  University of Nottingham

Οι ασθενείς με κυστική ίνωση (ΚΙ) πάσχουν από χρόνια λοίμωξη των πνευμόνων και η φλεγμονή αυτή οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι ένα συχνό φαινόμενο σε ασθενείς με κυστική ίνωση, και η διόρθωση της μπορεί να βελτιώσει την ανοσία και κατ’ επέκταση τη μείωση της φλεγμονής.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με χορήγηση βιταμίνης D σε υψηλή δοσολογία, για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της στους δείκτες φλεγμονής. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 30 ενήλικες με ΚΙ και πνευμονική έξαρση, στους οποίους χορηγήθηκαν  συνολικά 250.000 IU χοληκαλσιφερόλης ή εικονικό φάρμακο. Αξιολογήθηκαν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις συγκεντρώσεις του πλάσματος σχετικά με τους δείκτες φλεγμονής και τους δείκτες του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37 στην αρχή της έρευνας και 12 εβδομάδες μετά. Στην ομάδα της βιταμίνης D, παρατηρήθηκε μια μείωση της τάξεως του 50,4% στον παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNF-α) στις 12 εβδομάδες (Ρ<0.01), και υπήρχε μια τάση για μείωση 64,5% της ιντερλευκίνης-6 (IL-6 ) (Ρ = 0,09). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα IL-1β, IL-8, IL-10, και IL-18BP .

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε μεγάλη δοσολογία συνδέεται με μειώσεις σε δύο φλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-6 και TNF-α).  Η μελέτη αυτή υποστηρίζει την ιδέα ότι η βιταμίνη D ενδέχεταινα συμβάλει στη ρύθμιση της φλεγμονής σε άτομα με ΚΙ. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διευκρίνηση των πιθανών σχετικών μηχανισμών που λαμβάνουν μέρος αλλά και την επίδραση τους στην κλινική έκβαση του ασθενούς.